Spring naar de inhoud

SEO

Ook de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen vinden wij op de De Zweng erg belangrijk. Er wordt dan ook regelmatig aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De gouden weken, de eerste weken van het schooljaar, spelen hierbij een groet rol.  In deze weken is er veel aandacht voor de groepsvorming. Ook wordt er dan aandacht besteed aan het belang van samenwerking tussen de verschillende groepen.
De Zweng maakt gebruik v
an een leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling.
 

samen uniek