Spring naar de inhoud

Ouderbijdrage

Voor de extra georganiseerde activiteiten door de AC vragen wij om een vrijwillige ouderbijdrage. De activiteiten die hiervan worden georganiseerd zijn bijvoorbeeld excursies, het sinterklaasfeest, paasactiviteiten, vader- en moederdag.  

Voor het schooljaar 2022-2023 is de hoogte van dit bedrag vastgesteld op
€ 27,50. De ouders ontvangen in november een brief met het verzoek om de vrijwillige bijdrage over te maken. De ouders betalen een aparte bijdrage voor de schoolreis.

Dit is een vrijwillige bijdrage, u bent dus niet verplicht om dit te betalen. Alle kinderen doen mee aan de activiteiten die wij organiseren, ook als ouders de bijdrage niet willen of kunnen betalen. 

samen uniek