Overblijven

overblijvenDe kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven.  Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Via de website www.delunchclub-opo.nl  kunt u uw kind aanmelden en strippenkaarten kopen. Er zijn strippenkaarten met 5, 10 of 20 strippen. De kosten bedragen € 2,00 per keer. Ook als uw kind incidenteel overblijft, moet u zich aanmelden en een strippenkaart kopen.

Als uw kind incidenteel overblijft moet u dit melden door middel van een briefje, zodat de overblijfkrachten weten dat uw kind die dag overblijft. Ook als uw kind op vaste dagen overblijft en een keer niet komt, vragen wij u om dit te melden bij de overblijfkrachten. Op het leerplein hangt hiervoor een brievenbus.

De kinderen van De Zweng eten tijdens tussenschoolse opvang in het extra lokaal, waar ze een eigen hoek en spelmateriaal hebben. Na het eten kunnen de kinderen heerlijk buiten spelen op het schoolplein. Bij slecht weer spelen ze binnen in het overblijflokaal.

Het Lunchclub-team van De Zweng bestaat uit:

Josephine van Noort (contactpersoon, te bereikbaar op mobiel 06-53 387 221 )
Annie Vleems
Hettie Strik