Nieuwe leerlingen

Aanmelden
welkomAls u uw kind wilt aanmelden voor De Zweng, kunt u contact opnemen met de teamleider. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek dat altijd plaatsvindt voordat we tot plaatsing overgegaan.

Als uw keuze definitief is, worden de benodigde formulieren ingevuld en worden er afspraken gemaakt over de data waarop uw zoon/dochter alvast kan meedoen bij ons op school.

Uw kind kan worden toegelaten als het de leeftijd van vier jaar heeft bereikt. Daarvoor mag het maximaal 10 dagdelen op school komen om alvast te wennen. Daarover wordt met de leerkracht van groep1-2 een afspraak gemaakt.

Als er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden kan het zijn dat uw kind niet op onze school geplaats kan worden. In dat geval wordt er naar een passende oplossing gezocht. Ons bestuur is er verantwoordelijk voor dat uw kind onderwijs krijgt op een school die wel aan de specifieke onderwijsbehoeftes van uw kind tegemoet kan komen.

Samenwerking met Peuterspeelzaal Het Hummelhok
De peuterspeelzaal Het Hummelhok in Exloo is een zelfstandige organisatie met een eigen bestuur en is sinds het schooljaar 2015-2016 in hetzelfde gebouw gehuisvest.

Doordat we dicht bij elkaar zitten, zijn de lijnen kort. Ook werken we bij bepaalde activiteiten samen. Zo hebben we afgelopen jaar samen het schoolfeest gevierd. Het bezoek van de schoolfotograaf wordt gecombineerd en speciale gebeurtenissen worden, waar mogelijk, samen gevierd.