Ouderraad (OR)

Over de OR
logo Ouderraad
Sinds het bestaan van o.b.s. De Zweng functioneert er een ouderraad, bestaande uit 9 ouders van leerlingen.

De taken van de OR kunnen als volgt worden samengevat:

  • de bloei van de school bevorderen
  • de interesse van de ouders in de school bevorderen
  • bevorderen dat  ouders ondersteunende activiteiten voor school verrichten
  • behartigen van de belangen van de ouders bij de MR, bij de schoolleiding, en zo nodig bij het bevoegd gezag

De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. De leden van de OR zullen regelmatig informatie van andere ouders nodig hebben om te weten wat er zoal leeft.

De OR is te bereiken per mail: ordezweng@hotmail.com