Medezeggenschapsraad (MR)

Over de MR
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over de schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden.
U kunt ons altijd bereiken op:  mrdezweng@gmail.com

Leden

Oudergeleding:
Hilde Lambregts (voorzitter)
Karin Duursma (secretaris)
Personeelsgeleding
Jolein Welling (leerkracht groep 7-8)
Marjan Tinge (leerkracht groep 5-6)
mrfoto5