Contact met de leerkracht

ouders

Sinds 2016-2017 hebben we de gesprekken in een ander jasje gestoken. Wij gaan er van uit dat ouders hun kind het beste kennen. We willen tijdens het eerste gesprek van het schooljaar (oktober) dan ook graag informatie van u hebben. We noemen dit het zogenaamde ‘omgekeerde oudergesprek’.

Als school vinden wij het belangrijk dat er een goede communicatie tussen ouders en school plaatsvindt. Het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van uw kind kunnen hierdoor toenemen. Kinderen leren beter en gaan met plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken voelen bij de school.

Goede communicatie draagt er ook aan bij dat ouders en school zij aan zij staan en dit is gunstig voor het werkplezier van de leerkrachten en het vertrouwen van de ouders in de school. We hebben namelijk een gemeenschappelijk belang en dat is om uw kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen!

Het uitgangspunt is om met u als ouder(s) in gesprek te gaan: Hoe kijkt u aan tegen het karakter van uw kind? Waarin vindt u uw kind een kei? Wat heeft uw kind nodig om er een goed jaar van te maken? Vragen waar u als ouder het beste een antwoord op kan geven. Deze gesprekken vinden begin oktober 2016 plaats.

Voorafgaand aan de twee rapporten worden de behaalde schoolresultaten in een zogenaamde tien-minuten-gesprek met de ouders besproken. Als daar aanleiding toe is kan ook tussentijds een gesprek plaatsvinden tussen ouders en leerkrachten. De leerkracht kan hiertoe een afspraak maken met de ouders. Dit gesprek kan zowel op school als thuis plaatsvinden.

Andersom stellen onze leerkrachten het zeer op prijs om van belangrijke gebeurtenissen van de leerlingen op de hoogte te worden gehouden. Hiertoe kunnen de ouders te allen tijde een beroep doen op de groepsleerkracht. Hiervoor kan dan een afspraak worden gemaakt. Wij vragen er wel begrip voor dat dit niet voor de lessen kan plaatsvinden.

Ook bij vragen over schoolaangelegenheden of de gang van zaken in de klas kan altijd met de groepsleerkracht worden gesproken.

Geef een reactie