Contact met de leerkracht

ouders

Wij gaan er van uit dat ouders hun kind het beste kennen. We willen tijdens het eerste gesprek aan het begin van het schooljaar dan ook graag informatie van u hebben. We noemen dit het zogenaamde ‘omgekeerde oudergesprek’.

Als school vinden wij het belangrijk dat er een goede communicatie tussen ouders en school plaatsvindt. Het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van uw kind kunnen hierdoor toenemen. Kinderen leren beter en gaan met plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken voelen bij de school.

Goede communicatie draagt er ook aan bij dat ouders en school zij aan zij staan en dit is gunstig voor het werkplezier van de leerkrachten en het vertrouwen van de ouders in de school. We hebben namelijk een gemeenschappelijk belang en dat is om uw kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen!

Het uitgangspunt is om met u als ouder(s) in gesprek te gaan: Hoe kijkt u aan tegen het karakter van uw kind? Waarin vindt u uw kind een kei? Wat heeft uw kind nodig om er een goed jaar van te maken? Vragen waar u als ouder het beste een antwoord op kan geven. Deze omgekeerde oudergesprekken vinden altijd aan het begin van het schooljaar plaats.

Tijdens dit eerste gesprek zal er ook een vervolgafspraak met u gemaakt worden. De kinderen mogen bij de vervolggesprekken ook aanwezig zijn. Samen met de leerkracht bekijkt u wat een geschikt moment is om weer even met de leerkracht in gesprek te gaan. We streven naar minimaal 2 gesprekken naast het eerste gesprek.  Als daar aanleiding toe is kan er vaker een gesprek plaatsvinden tussen ouders en leerkrachten.

Onze  leerkrachten stellen het zeer op prijs om van belangrijke gebeurtenissen van de leerlingen op de hoogte te worden gehouden. Hiertoe kunnen de ouders te allen tijde een beroep doen op de groepsleerkracht. Hiervoor kan dan een afspraak worden gemaakt. Wij vragen er wel begrip voor dat dit niet voor de lessen kan plaatsvinden.

Ook bij vragen over schoolaangelegenheden of de gang van zaken in de klas kan altijd met de groepsleerkracht worden gesproken.

Geef een reactie