welkom in groep 3-4

In deze leuke groep zitten 18 kinderen. De overgang van groep 2 naar groep 3 is soepeltjes verlopen. De kinderen zijn al met veel dingen op de hoogte. Dit hebben ze vorig schooljaar geleerd op de dinsdag- en donderdagmiddag. Maar natuurlijk leren ze ook heel veel nieuwe dingen. Lezen, rekenen, schrijven en ze moeten vooral veel opletten en meer stilzitten. En dat valt nog niet altijd mee. Gelukkig weet de juf dit ook en is er ook nog genoeg tijd om met elkaar te spelen.
IMG_4861
We beginnen ’s morgens met het planbord. Aan de hand hiervan gaan we met elkaar het werk uit de methodes “Veilig leren lezen” en “De wereld in getallen” op het digibord bespreken. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan het werk. Hierbij maken we gebruik van het “basblokje”. De juf heeft nu tijd om extra aandacht te besteden aan het begeleiden van individuele kinderen en groepjes kinderen.
IMG_4859
Naast rekenen, schrijven en lezen doen de kinderen natuurlijk ook nog andere dingen. Ze gymmen twee keer per week, werken op de computer, leren Engels, ze zingen en knutselen en spelen buiten en doen spelletjes. Ze hebben het druk en zitten niet stil.
IMG_4864IMG_4856
Voor groep 4 zijn de veranderingen niet zo groot. Zij zitten voor het tweede jaar in deze groep, alleen zijn ze nu de oudsten en kunnen ze de andere kinderen goed helpen. Ze werken niet meer met de methode “Veilig leren lezen”. maar met Taal Actief 4. Dit is onze nieuwe methode voor taal en spelling. En dat is voor de kinderen, maar ook voor de juf even wennen.
En natuurlijk geldt ook voor de kinderen van groep 4 dat ze veel meer doen dan alleen rekenen, lezen, schrijven en taal.
We willen ook graag laten zien hoe we werken. U bent van harte welkom om te komen kijken. Maar hiervoor gerust een afspraak.