Welkom in groep 1-2

We zijn goed gestart. De kinderen zijn met veel enthousiasme aan het nieuwe schooljaar begonnen.

Kleuters maken vanaf groep 1 een veelzijdige ontwikkeling door. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig. Die houding wordt volop gestimuleerd, zodat het kind zichzelf en de omgeving op een veelzijdige wijze kan verkennen en zich op een positieve manier kan ontplooien.

We zijn dagelijks bezig met de ontwikkeling van taal en rekenen en de lichamelijke ontwikkeling. We doen veel aan zingen, dansen en muziek en werken met op kleuters afgestemd ontwikkelingsmateriaal. Kortom door te spelen, leren we!

IMG_0212-2

Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door middel van spel leren de kinderen om samen te werken, om elkaar te helpen en om rekening met elkaar te houden. We maken gebruik van een beredeneerd aanbod ( DORR). Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van kleuters en voldoet aan de door de inspectie gevraagde tussen- en einddoelen van groep 1-2. We werken aan de hand van thema’s. De kinderen krijgen Engels vanaf groep1 en ze maken ook volop gebruik van het digitale schoolbord en de computer.

In de veilige en vertrouwde omgeving van de klas kunnen de kinderen zich op hun eigen wijze en tempo ontwikkelen. Maar tegelijkertijd proberen we het maximale uit de ontwikkeling van de kinderen te halen, zodat ze met zelfvertrouwen en enthousiasme verder kunnen werken aan hun schoolloopbaan bij ons op De Zweng.

IMG_0202-2