Ontruimingsoefening


Vandaag kwam brandweervrouw Annet Hulshof op school om in alle groepen les te geven over het thema brand. Het ging niet alleen over de brandweer of over hoe een brand ontstaat, maar veel belangrijker nog: Wat moet je doen als er brand is? Wat gebeurt er dan allemaal? Wat moet je wel doen of juist niet?

Aansluitend gingen we ’s middags een ontruimingsoefening houden. Ook de peuterspeelzaal en het dorpshuis deden hier aan mee.
Om het zo echt mogelijk te laten lijken werd er met allerlei apparatuur een brand gesimuleerd, ook ging het brandalarm af. Dat was toch best spannend allemaal.
Gelukkig kon iedereen op tijd de school verlaten en hebben we ons verzameld op het voetbalveld. Brandweervrouw Annet was erg tevreden over hoe de ontruiming verliep. En nu maar hopen dat we dit nooit echt in praktijk hoeven te brengen…