Leerlingenraad

Mogen wij jullie voorstellen: onze leerlingenraad!

Famke, Philien, Eva en Mieke

Na een uitvoerige campagne, zijn er uit de groepen 5 t/m 8, vier leerlingen gekozen om plaats te nemen in de leerlingenraad. Elke twee maanden komen ze bij elkaar om te vergaderen. Ook zijn er een heuse voorzitter en secretaris vastgesteld. Punten die in de eerste vergadering aan bod kwamen zijn: het schoolplein, activiteiten en aanschaf van materialen. De leerlingenraad bespreekt deze punten in de klas. We zijn erg benieuwd naar de inbreng van de leerlingen!