protocol voorkoming lesuitval

Helaas hebben we steeds meer te maken met een schaarste in de invallerspool. Vorige week hadden we hierdoor ook al een groep moeten opdelen, omdat er even niet iemand beschikbaar was. Het baart ons zorgen dat er op die manier ook meer werkdruk bij het vaste personeel komt te liggen en hierdoor ook de onderwijskwaliteit omlaag gaat. Dit is één van de belangrijkste redenen waarvoor er protestacties vanuit het onderwijsveld georganiseerd worden.

OPO Borger-Odoorn heeft een protocol voorkoming lesuitval opgesteld. Hierbij staan richtlijnen hoe we als school te werk gaan bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten. We zullen altijd proberen lesuitval te voorkomen, maar hier zitten ook grenzen aan.
Een punt uit het protocol is:

Indien er geen vervanging gevonden kan worden zullen wij tot de volgende oplossing over gaan: De eerste dag zonder invaller zullen wij de leerlingen verdelen over de groepen. Bij het verdelen wordt gekeken in welke groepen dat het beste kan. De school zal dit bewust een dag zo doen. Er is dan de tijd om andere oplossingen te zoeken. Zo kunnen de ouders (van alle betrokken leerlingen) deze dag (schriftelijk) op de hoogte worden gebracht van het invallersprobleem. Door deze interne oplossing wordt de voortgang zoveel mogelijk gegarandeerd.

Mocht de dag erna de vaste leerkracht nog ziek zijn en er is geen invaller dan zal er een mail naar de ouders verstuurd worden met de mededeling dat de kinderen van die desbetreffende groep thuis kunnen blijven.

Uiteraard hopen we dat dit niet het geval zal zijn bij ons op school, maar we moeten wel reëel zijn dat dit wel gaat gebeuren.

Zie het volledige protocol voor meer informatie.
Protocol voorkoming lesuitval